16 listopada br. odbyła się konferencja prasowa członków Rady Pracowniczej PŻM oraz związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie. Spotkanie dotyczyło przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 2 listopada br. projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa.

Na konferencji prasowej odpowiedzi na pytania dziennikarzy udzielali: przewodniczący Rady Pracowniczej PŻM kpt. ż. w. Mirosław Folta, przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” przy PŻM Paweł Kowalski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Marynarzy przy PŻM kpt. ż. w. Marian Gmiterek oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony PŻM Bogusław Marciniak. Obecni byli również wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej PŻM kpt. ż. w. Ireneusz Gowin oraz członek Rady kpt. ż. w. Leszek Kłoda.

Jak powiedział na spotkaniu przewodniczący Rady Pracowniczej kpt. ż. w. Mirosław Folta projekt w/w ustawy wprowadza m.in. przymus pośpiesznej komercjalizacji wszystkich przedsiębiorstw państwowych niezależnie od ich stanu i kondycji ekonomicznej, a w przypadku niedokonania komercjalizacji do dnia 31 grudnia 2012 r. automatycznie stawia wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, w tym znakomicie funkcjonujące PŻM PP, w stan likwidacji. Takie działanie skutkować może zagrożeniem 4.000 miejsc pracy w Grupie PŻM oraz kilkunastu tysięcy miejsc pracy naszych kontrahentów.

Kapitan Folta dodał, iż samorząd Załogi i związki zawodowe Polskiej Żeglugi Morskiej PP, działając w imieniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa wyrażają głębokie zaniepokojenie zarówno regulacjami wprowadzanymi we wskazanym powyżej projekcie ustawy, jak i faktem tworzenia takich przepisów w doktrynalnym zaślepieniu hasłem komercjalizacji dla komercjalizacji.

Przewodniczący Rady Pracowniczej przypomniał również, iż sprawa komercjalizacji PŻM powraca po dwóch latach od prób wprowadzenia w życie innego projektu ustawy, nakazującego przymusową komercjalizację PŻM. Wówczas do zmian ustawodawczych, związanych ze szczecińskim przedsiębiorstwem nie doszło. Temat jednak znów powraca, mimo zapewnień premiera Donalda Tuska wypowiedzianych 6 listopada 2008 r. w Sejmie w trakcie dyskusji na temat PŻM PP, kiedy to premier obiecał nie podejmować działań doktrynalnych w sprawie naszego przedsiębiorstwa.