16 listopada br. odbyła się konferencja prasowa członków Rady Pracowniczej PŻM oraz związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie. Spotkanie dotyczyło przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 2 listopada br. projektu ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa.

Na konferencji prasowej odpowiedzi na pytania dziennikarzy udzielali: przewodniczący Rady Pracowniczej PŻM kpt. ż. w. Mirosław Folta, przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” przy PŻM Paweł Kowalski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Marynarzy przy PŻM kpt. ż. w. Marian Gmiterek oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony PŻM Bogusław Marciniak. Obecni byli również wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej PŻM kpt. ż. w. Ireneusz Gowin oraz członek Rady kpt. ż. w. Leszek Kłoda.

Jak powiedział na spotkaniu przewodniczący Rady Pracowniczej kpt. ż. w. Mirosław Folta projekt w/w ustawy wprowadza m.in. przymus pośpiesznej komercjalizacji wszystkich przedsiębiorstw państwowych niezależnie od ich stanu i kondycji ekonomicznej, a w przypadku niedokonania komercjalizacji do dnia 31 grudnia 2012 r. automatycznie stawia wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, w tym znakomicie funkcjonujące PŻM PP, w stan likwidacji. Takie działanie skutkować może zagrożeniem 4.000 miejsc pracy w Grupie PŻM oraz kilkunastu tysięcy miejsc pracy naszych kontrahentów.

Kapitan Folta dodał, iż samorząd Załogi i związki zawodowe Polskiej Żeglugi Morskiej PP, działając w imieniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa wyrażają głębokie zaniepokojenie zarówno regulacjami wprowadzanymi we wskazanym powyżej projekcie ustawy, jak i faktem tworzenia takich przepisów w doktrynalnym zaślepieniu hasłem komercjalizacji dla komercjalizacji.

Przewodniczący Rady Pracowniczej przypomniał również, iż sprawa komercjalizacji PŻM powraca po dwóch latach od prób wprowadzenia w życie innego projektu ustawy, nakazującego przymusową komercjalizację PŻM. Wówczas do zmian ustawodawczych, związanych ze szczecińskim przedsiębiorstwem nie doszło. Temat jednak znów powraca, mimo zapewnień premiera Donalda Tuska wypowiedzianych 6 listopada 2008 r. w Sejmie w trakcie dyskusji na temat PŻM PP, kiedy to premier obiecał nie podejmować działań doktrynalnych w sprawie naszego przedsiębiorstwa.

Mirosław Folta dodał również, że projekt wspomnianej ustawy bez racjonalnego uzasadnienia likwiduje procedurę prywatyzacji bezpośredniej – jedyny tryb przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych realnie umożliwiający prywatyzację pracowniczą. A zatem uniemożliwia przejęcie PŻM przez samych pracowników, co zdaniem przewodniczącego Rady Pracowniczej byłoby najlepszym rozwiązaniem dotyczącym przyszłych przekształceń własnościowych PŻM.

Z kolei przewodniczący peżetemowskiej „Solidarności” Paweł Kowalski przypomniał historię ostatnich prób różnych rządów komercjalizacji PŻM. Powiedział on, że przez ostatnie 6 lat, przy okazji kolejnych projektów, związanych z przekształceniami własnościowymi firmy, przedstawiciele samorządu pracowniczego oraz związków zawodowych mocno podkreślali, że nie forma prawna przedsiębiorstwa a wyniki finansowe powinny mieć wpływ na decyzję o przyszłości firmy.